Uzklausīšana
Sākumlapa
Detalizēts izklāsts
Procedūra
Dokumenti
Grafiks
Jaunais Komisijas sastāvs
Ievēlētais priekšsēdētājs
Komisāru amatu kandidāti
Jaunumi
Virsraksti
Preses dienests
Jūsu viedoklis
Aptaujas

Jauns sasaukums, jauna Komisija

Eiropas Parlaments ievēl jauno Eiropas Komisiju.

Jaunais Komisijas sastāvs

Kad Eiropas Parlaments ir ievēlējis jaunos komisārus, viņus oficiāli ieceļ amatā un viņi stājas pie pienākumu pildīšanas. Komisijas locekļu pilnvaru laiks ir tikpat ilgs, cik likumdevēja pilnvaru termiņš, proti, pieci gadi. Šajā laikā Parlaments īsteno uzraudzību pār Komisijas darbu un apspriež tās politiskās prioritātes, kā arī iesniegtos tiesību aktu un budžeta priekšlikumus.

Komisāru uzklausīšanas: fakti un skaitļi
Raksts - Iestādes - 10-02-2010 - 18:19
Dažas minūtes pirms izšķirošā balsojuma: komisāri klausās deputātu vērtējumu.

Otrdien Parlaments ar 488 balsīm par, 137 — pret un 72 — atturoties apstiprināja jauno Eiropas Komisiju, kas uzsāks darbu 10. februārī. Tas nozīmē politiskā vakuuma beigas — tā kā iepriekšējās Komisijas pilnvaru termiņš beidzās 31.oktobrī, tad līdz šim tā risināja tikai ikdienas uzdevumus. "Ir laiks rīkoties," uzsvēra Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Ježijs Buzeks.

Lasīt tālāk
Deputāti iztaujā jauno bulgāru komisāra kandidāti Georgievu
Raksts - Iestādes - 04-02-2010 - 10:26
Pirmais spriedums par komisāriem gatavs. Kas tālāk?
Raksts - Iestādes - 25-01-2010 - 13:22
Apskats: Malmstrēmas un Damanaki uzklausīšanas
Raksts - Iestādes - 19-01-2010 - 18:46
Visi raksti
Parlamenta komitejas Eiropas Komisija Iepriekšējās uzklausīšanas 2004.-2009.g. Komisija 1999.-2004.g. Komisija