Kuulamised
Avaleht
Üksikasjalikult
Menetlus
Dokumendid
Kava
Uus Euroopa Komisjon
President
Volinikukandidaadid
Uudised
Pealkirjad
Pressiteenistus
Teie arvamus
Küsitlused

Uus seadusandlik võim, uus Euroopa Komisjon

Euroopa Parlament valib uue Euroopa Komisjoni

Uus Euroopa Komisjon

Pärast Euroopa Parlamendi heakskiitu saab uue Euroopa Komisjoni ametlikult ametisse nimetada ja komisjon saab ametisse asuda. Komisjoni mandaadi kestus on sama pikk kui Euroopa Parlamendi ametiaeg: viis aastat. Sellel ajal jälgib Euroopa Parlament Euroopa Komisjoni tööd ja arutab tema poliitilisi prioriteete ning õigusloome ja eelarvega seotud ettepanekuid.

Kuulamised läbi, aeg väikeseks statistikaks
Artikkel - Institutsioonid - 10-02-2010 - 12:04
Barroso kabinet sai heakskiidu

Teisipäeval valisid Euroopa Parlamendi liikmed Euroopa Komisjoni uue koosseisu, lõpetades ligi pooleaastase poliitilise vaakumi komisjoni töös. Uued volinikud asuvad ametisse 10. veebruaril ning nende volitused kestavad 31. oktoobrini 2014. "Nüüd on aeg tegutseda," kommenteeris president Buzek. Allpool ülevaade kuulamistest numbrites.

Lugege edasi
Georgieva: koos tegutsedes saab midagi korda saata
Artikkel - Institutsioonid - 03-02-2010 - 18:00
Kokkuvõte kuue voliniku küsitlemisest 14. jaanuaril
Artikkel - Institutsioonid - 02-02-2010 - 14:43
Kokkuvõte nelja voliniku küsitlemisest 13. jaanuaril
Artikkel - Institutsioonid - 02-02-2010 - 14:38
Kõik uudised
Parlamendi komisjonid Euroopa Komisjon Eelmised kuulamised Euroopa Komisjon 2004-2009 Euroopa Komisjon 1999-2004